1968 HANOMAG HENSCHEL Det nye varevogns-prog.  (LTA)  1969 HANOMAG HENSCHEL Pritschenwagen.  (LTA)  1969 HANOMAG HENSCHEL Sattelzug-maschinen (LTA)  1970 HANOMAG HENSCHEL Baufahrzeuge 13t. (LTA)  1970 HANOMAG HENSCHEL F130 - F191 AS (LTA)  1970 Hanomag Henschel F150K (KEW) 
1970 Hanomag Henschel Schnell-lastwagen (KEW)  1971 HANOMAG HENSCHEL F130 - F150 (LTA)001  1971 HANOMAG HENSCHEL F130 - F150 (LTA)002  1971 HANOMAG HENSCHEL F130 til H191 AS (LTA)  1971 Hanomag Henschel Baufahrzuege (KEW)  1972 HANOMAG HENSCHEL Det nye lastvogn prog (LTA) 
1973 HANOMAG HENSCHEL De nye store kassevogne (LTA)  1973 HANOMAG HENSCHEL Deres nye lastvogn (LTA)