CAMC HN 6X4 CARGO TRUCK 2006 en sheet  CAMC RANGE 2014 en f6  CAMC AH 8X4 CONCRETE PUMP 2006 en sheet  CAMC HN 6X4 DUMPER 2006 en sheet  CAMC HN 6X4 DUMPER 2014 en sheet  CAMC HN 6X4 TRACTOR 2006 en sheet 
CAMC AH CEMENT TRUCK 2006 en sheet  CAMC AH CONCRETE TRUCK 2006 en cn cat  CAMC HN4250 6X4 TRACTOR 2014 en sheet  CAMC HN4250 TRACTOR 2007 EN sheet  CAMC H08 TRACTOR 2010 cn en f8  CAMC AH CONCRETE TRUCK 2006 en sheet 
CAMC H08 6X4 DUMPER 2014 en sheet